NL

kontakt

FR

DE

PL

HOME

NL

mój adres mailowy
moja wiadomość
wyślij
wyślij
Dziękujemy za twoją woadomość. Odpowiemy w najbliższym czasie.
Voor meer informatie, vul dit formulier en en klik op "versturen".

Nasz test pokazuje urodzajność gleb z różnych stroń oraz powiązania pomiędzy procesami żywymi, chemicznymi oraz fizycznymi


STAN FIZYCZNY GLEBY

odczyn pH, potencjał redoks, stan utlenienia, przewodność elektryczna 


PROFIL GLEBOWY

grubość warstwy ornej, struktura gruzełkowata, podeszwy płużne, sposób rozwoju korzeni, wilgotność itd.

 

JAKOŚĆ GLEBY JAKO ŚRODOWISKO DLA ŻYCIA MIKROBIOLOGICZNEGO

- jak efektywnie przebiega rozkład materii organicznej

- na ile funkcjonują mikroorganizmy w ryzosferze

- ile pokarm dla roślin potrafi uwolnić życie mikrobiologiczne

- ile CO2 gleba dostarcza roślinom, aby stimulować fotosyntezy

- czy grożi denitryfikację, choroby korzeni, procesy gnilne itd. 

 

WPŁYW GLEBY NA ODPORNOŚĆ UPRAW

- czy moja uprawa będzie rosła dość szybko i zdrowo?

- jakie są prognozy przy kiepskiej pogodzie?

 

 

CIEKAWE LINKI