NL

kontakt

FR

DE

PL

HOME

NL

mijn mailadres
mijn bericht
versturen
versturen
Dank je voor je bericht. We antwoorden zo vlug mogelijk.
Voor meer informatie, vul dit formulier en en klik op "versturen".

De Vanhoof test brengt een hele reeks aspecten van de bodemvruchtbaarheid in beeld:


DE FYSISCHE TOESTAND:

zuurtegraad, redoxtoestand, hoeveelheid snel beschikbaar plantenvoedsel, 


HET BODEMPROFIEL:

 dikte van de teeltlaag, structuur, storende lagen, beworteling, vochttoestand, enz...

 

 

DE KWALITEIT ALS LEEFMILIEU VOOR HET MICROLEVEN

- hoe effectief verloopt de afbraak van organische stof

- hoe effectief functioneren de symbionten in de rhizosfeer

- hoeveel plantenvoedsel kan het microleven vrijmaken

- hoeveel CO2 levert de bodem om de fotosynthese te ondersteunen

- is er gevaar voor denitrificatie, rotting, 

 

 

klik op de onderstaande links