NL

FR

DE

PL

kontakt

FR

DE

PL

HOME

NL

Vanhoof-test (Funktionele test van bodemleven)

mijn e-mail
mijn bericht
versturen
versturen
Dziękujemy za twoją woadomość. Odpowiemy w najbliższym czasie.
Voor meer informatie, vul dit formulier en en klik op "versturen".

In Nederland is het boek te koop bij De Koolstofkring BV (Drachten)

Wil je meer weten over de Vanhoof-test?

Stuur een bericht via onderstaand formulier!

Onze test brengt diverse aspecten van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en hun onderlinge samenhang aan het licht


FYSISCHE BODEMWAARDEN

pH, redoxpotentiaal, vochttoestand, gehalte aan snel oplosbare elektroliten, enz.. 


BODEMPROFIEL
dikte van de bewortelbare zone, bodemstructuur, storende lagen, redoxzones,...

 

DE KWALITEIT VAN DE BODEM ALS LEEFMILIEU VOOR MIKRO-ORGANISMEN

- hoe gebeurt de afbraak van organische stof: mineralisatie, humificatie,...

- hoe effectief werken de micro-organismen in de rhizosfeer

- hoeveel voedsel kan het bodemleven vrijmaken voor het gewas

- hoeveel CO2 levert het bodemleven aan de plant voor een betere fotosynthese

- is er gevaar voor ongewenste processen als denitrificatie, uitspoeling, rotting,... 

 

DE KWALITEIT VAN HET BODEMLEVEN BEPAALT DE WEERSTAND VAN HET GEWAS

- kan mijn teelt snel genoeg groeien met een goede weerstand?

- wat zijn de prognoses bij ongunstige weersomstandigheden?

 

 

INTERESSANTE LINKS