NL

kontakt

FR

DE

PL

HOME

NL

mijn e-mail
mijn naam
bemonstering
aantal monsters
versturen
versturen
Bericht verzonden. Dank je en tot binnen kort.
Voor meer informatie, vul dit formulier en en klik op "versturen".

Onze test brengt diverse aspecten van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid en hun onderlinge samenhang aan het licht


FYSISCHE BODEMWAARDEN

pH, redoxpotentiaal, vochttoestand, gehalte aan snel oplosbare elektroliten, enz.. 


BODEMPROFIEL
dikte van de bewortelbare zone, bodemstructuur, storende lagen, redoxzones,...

 

DE KWALITEIT VAN DE BODEM ALS LEEFMILIEU VOOR MICRO-ORGANISMEN

- hoe gebeurt de afbraak van organische stof: mineralisatie, humificatie,...

- hoe werken de microben van de rhizosfeer als er wortelexudaten vrijkomen?

- nutrientenleverend vermogen door het bodemleven voor het gewas

- hoeveel CO2 levert het bodemleven aan de plant voor een betere fotosynthese

 

DE KWALITEIT VAN HET BODEMLEVEN BEPAALT DE WEERSTAND VAN HET GEWAS

- kan mijn teelt snel genoeg groeien met een goede weerstand?

- wat zijn de prognoses bij ongunstige weersomstandigheden?

 

 

INTERESSANTE LINKS